Parimi i punës së ekranit me kapacitet prekës

The working principle of capacitive touch screen

Pasqyra e parimit

Ekranet kapacitive duhet të realizojnë shumë prekje duke rritur elektrodat e kapacitetit reciprok. Ta themi thjesht, ekrani është i ndarë në blloqe, dhe një grup modulesh të kapacitetit reciprok në secilën zonë funksionojnë në mënyrë të pavarur, kështu që ekrani kapacitiv mund të jetë i pavarur Gjendja e prekjes së secilës zonë zbulohet, dhe pas përpunimit, multi-touch thjesht realizohet.

Paneli i prekjes i teknologjisë kapacitive CTP (Paneli i prekjes së kapacitetit) përdor induksionin aktual të trupit të njeriut për të punuar. Ekrani kondensator është një ekran qelqi i përbërë me katër shtresa. Sipërfaqja e brendshme dhe shtresa e brendshme e ekranit të xhamit janë të veshura secila me një shtresë ITO (Nano Indium Tin Metal Oksid). Shtresa më e jashtme është një shtresë mbrojtëse e qelqit silicë me një trashësi prej vetëm 0.0015 mm, dhe një shtresë ITO ndër-shtresore. Ndërsa sipërfaqja e punës, katër elektroda tërhiqen nga të katër qoshet, dhe ITO e brendshme është shtresa e ekranit për të siguruar mjedisin e punës.

Kur përdoruesi prek ekranin kondensator, për shkak të fushës elektrike të trupit të njeriut, gishti i përdoruesit dhe sipërfaqja e punës formojnë një kondensator bashkues. Për shkak se sipërfaqja e punës është e lidhur me një sinjal me frekuencë të lartë, gishti thith një rrymë të vogël, e cila rrjedh nga katër cepat e ekranit. Rryma që rrjedh përmes katër elektrodave është teorikisht proporcionale me distancën nga maja e gishtit në katër qoshet. Kontrolluesi llogarit pozicionin e katër raporteve aktuale me saktësi. Mund të arrijë saktësinë 99% dhe ka një shpejtësi reagimi më pak se 3ms.

Paneli Kapacitor i Projektuar

Teknologjia e prekjes së panelit të parashikuar kapacitiv Ekrani i prekshëm me kapacitet të parashikuar është të gdhendë module të ndryshme të qarkut përçues ITO në dy shtresa të veshjes qelqi përçuese ITO. Modelet e gdhendura në të dy modulet janë pingul me njëra-tjetrën, dhe ato mund të konsiderohen si rrëshqitëse që ndryshojnë vazhdimisht në drejtimet X dhe Y. Meqenëse strukturat X dhe Y janë në sipërfaqe të ndryshme, në kryqëzim formohet një nyje kondensatori. Një rrëshqitës mund të përdoret si një vijë drejtimi, dhe rrëshqitësi tjetër mund të përdoret si një vijë zbulimi. Kur rryma rrjedh përmes një tela në vijën e drejtimit, nëse ka një sinjal të ndryshimit të kapacitetit nga jashtë, kjo do të shkaktojë ndryshimin e nyjes së kapacitetit në shtresën tjetër të telit. Ndryshimi i vlerës së kapacitetit të zbuluar mund të matet nga qarku elektronik i lidhur me të, dhe më pas të shndërrohet në një sinjal dixhital nga kontrollori A / D që kompjuteri të kryejë përpunimin aritmetik për të marrë pozicionin e boshtit (X, Y) dhe atëherë arrihet qëllimi i pozicionimit.

Gjatë operimit, kontrollori vazhdimisht furnizon rrymën në vijën e drejtimit, në mënyrë që një fushë elektrike specifike të formohet midis secilës nyje dhe telit. Pastaj skanoni vijën sensuese kolonë pas kolone për të matur ndryshimin e kapacitetit midis elektrodave të saj, në mënyrë që të arrihet pozicionimi me shumë pika. Kur një gisht ose medium prekës afrohet, kontrollori zbulon shpejt ndryshimin e kapacitetit midis nyjes së prekjes dhe telit, dhe më pas konfirmon pozicionin e prekjes. Ky lloj aksi drejtohet nga një grup sinjalesh AC dhe reagimi përgjatë ekranit me prekje ndjehet nga elektroda në boshtin tjetër. Përdoruesit e quajnë këtëkryqëziminduksion, ose induksion projeksioni. Sensori është i veshur me modele ITO të boshtit X dhe Y. Kur një gisht prek sipërfaqen e ekranit prekës, vlera e kapacitetit nën pikën e prekjes rritet në përputhje me distancën e pikës së prekjes. Skanimi i vazhdueshëm në sensor zbulon ndryshimin e vlerës së kapacitetit. Çipi i kontrollit llogarit pikën e prekjes dhe e raporton atë tek procesori.


Koha e postimit: maj-17-2021